การประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล ประธานกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและการวางแผนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่