ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม BIG CLEANING DAY “อาชีวะเชียงใหม่ ต้านภัยโควิด ร่วมมือร่วมใจ 5ส. Care Share Team”

28 ธันวาคม 2563 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ เป็นประธานในกิจกรรม BIG CLEANING DAY “อาชีวะเชียงใหม่ ต้านภัยโควิด ร่วมมือร่วมใจ 5ส. Care Share Team” กิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยยึดตามหลักปฏิบัติ 5ส.

ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดตลาดนัดพอเพียง “กาดหมั้ว คัวงาย”

ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดตลาดนัดพอเพียง “กาดหมั้ว คัวงาย”

เทศบาลนครเชียงใหม่ มอบบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร ผู้ผ่านการอมรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร

เทศบาลนครเชียงใหม่ มอบบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร ผู้ผ่านการอมรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร

การประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

การประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท บีทู โฮเทล จำกัด ปีการศึกษา 2563

โครงการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท บีทู โฮเทล จำกัด ปีการศึกษา 2563

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

1 24 25 26 27 28 31