กิจกรรม “ต๋ามผางปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ครั้งที่ 11 ในงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหารและครู นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี้ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง” ปีที่ 11 ประเพณีลอยกระทง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 โดยนำนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ร่วมฟ้อนเทียนบูชาเมือง ณ บริเวณถนนพระปกเกล้า หน้าลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และนำนักศึกษาระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ต๋ามผางปะตี๊ด บริเวณแจ่งศรีภูมิ

วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาคหกรรมและประเภทวิชาศิลปกรรม จิตอาสาเก็บผางปะตี๊ด รอบบริเวณคูเมือง