พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝันติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมทั้งผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ในจังหวัดเชียงใหม่