วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรและใบรับรองผลคะแนนสอบ HSK โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาพร้อมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และกลุ่มวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรและใบรับรองผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน HSK โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาพร้อมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 14 กันยายน 2565 โดยทีมวิทยากรจากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่