วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมสถานประกอบการพบนักเรียน นักศึกษา)

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมสถานประกอบการพบนักเรียน นักศึกษา) ร่วมกับสถานประกอบการในประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักเรียน นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเลือกสถานสถานประกอบการเข้ารับการฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2566