ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเลี้ยงต้อนรับข้าราชการครูที่ย้ายมา พนักงานราชการที่สอบได้ ครูพิเศษสอนใหม่ และเจ้าหน้าที่ธุรการใหม่

งานเลี้ยงต้อนรับข้าราชการครูที่ย้ายมา พนักงานราชการที่สอบได้ ครูพิเศษสอนใหม่ และเจ้าหน้าที่ธุรการใหม่

ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วอศ.ชม. ร่วมกิจกรรม “ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ สวนรุกชาติห้วยแก้ว – อนุเสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – น้ำตกห้วยแก้ว โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

วอศ.ชม. ร่วมกิจกรรม “ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ สวนรุกชาติห้วยแก้ว – อนุเสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – น้ำตกห้วยแก้ว โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

“ยามอยู่เราผูกพัน ยามจากกันเราคิดถึง” งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับครูรวิษฎา พาพันธ์ และครูสาวิมล คำเพ็ง ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา

“ยามอยู่เราผูกพัน ยามจากกันเราคิดถึง” งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับครูรวิษฎา พาพันธ์ และครูสาวิมล คำเพ็ง ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา

การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัด อศจ.เชียงใหม่ ในการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ อคท. ประจำปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัด อศจ.เชียงใหม่ ในการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ อคท. ประจำปี 2563

พิธีจุดเทียนชัยสดุดีพระเกียรติคุณ และนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

พิธีจุดเทียนชัยสดุดีพระเกียรติคุณ และนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

1 25 26 27 28 29 31