พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 – 2564

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 – 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่