System

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบการรับสมัครปกติ ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบปกติ (รับตรง) ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

พิธีไหว้-บวงสรวง พระไตรรัตนคุณ พระวิษณุกรรม พระภูมิ-เจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ในวิทยาลัยฯ

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมพิธีไหว้-บวงสรวง พระไตรรัตนคุณ พระวิษณุกรรม พระภูมิ-เจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ในวิทยาลัยฯ

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

เรียนฟรี เรียนออนไลน์ กับหลักสูตร “การทำยำปลาซาบะฟู” ในกิจกรรม บริการด้านวิชาการและวิชาชีพออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

เรียนฟรี เรียนออนไลน์ กับหลักสูตร “การทำยำปลาซาบะฟู” ในกิจกรรม บริการด้านวิชาการและวิชาชีพออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

1 2 3 21