System

พิธีไหว้-บวงสรวง พระไตรรัตนคุณ พระวิษณุกรรม พระภูมิ-เจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ในวิทยาลัยฯ

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมพิธีไหว้-บวงสรวง พระไตรรัตนคุณ พระวิษณุกรรม พระภูมิ-เจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ในวิทยาลัยฯ

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

เรียนฟรี เรียนออนไลน์ กับหลักสูตร “การทำยำปลาซาบะฟู” ในกิจกรรม บริการด้านวิชาการและวิชาชีพออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

เรียนฟรี เรียนออนไลน์ กับหลักสูตร “การทำยำปลาซาบะฟู” ในกิจกรรม บริการด้านวิชาการและวิชาชีพออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

เรียนฟรี เรียนออนไลน์ กับหลักสูตร “การทำขนมน้ำดอกไม้” ในกิจกรรม บริการด้านวิชาการและวิชาชีพออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

เรียนฟรี เรียนออนไลน์ กับหลักสูตร “การทำขนมน้ำดอกไม้” ในกิจกรรม บริการด้านวิชาการและวิชาชีพออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ นำนักเรียนนักศึกษา กวาดรางวัลการประกวดเมนูอาหาร ในโครงการการพัฒนาตำรับเมนูเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดภัย Food Safety : CMU

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ นำนักเรียนนักศึกษา กวาดรางวัลการประกวดเมนูอาหาร ในโครงการการพัฒนาตำรับเมนูเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดภัย Food Safety : CMU

1 2 3 20