รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2565

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 ธันวาคม 2564
สมัครได้ที่ งานแนะแนวโรงเรียนของคุณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช. รับผู้จบ ม.3 กศน. หรือเทียบเท่า
มีให้เลือกเรียนมากถึง 14 สาขาวิชา
ทั้งระบบปกติ และระบบทวิศึกษา และระบบ Mini English Program

ระดับ ปวส. รับผู้จบ ปวช. ม.6 กศน. หรือเทียบเท่า
มีให้เลือกเรียนมากถึง 14 สาขาวิชา
ทั้งระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบ Mini Chinese Program