ข่าวสาร

เทศบาลนครเชียงใหม่ มอบบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร ผู้ผ่านการอมรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร

เทศบาลนครเชียงใหม่ มอบบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร ผู้ผ่านการอมรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร

ประกาศ ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน มาปฏิบัติหน้าที่ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 และวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประกาศ ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน มาปฏิบัติหน้าที่ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 และวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประกาศ ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน มาปฏิบัติหน้าที่ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประกาศ ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน มาปฏิบัติหน้าที่ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

1 2 3 4 5 6 22