ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 4 ดาว ในผลงานเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชายาไข่เค็มมรกตเพิ่มมูลค่าสินค้าเป็นอาชีพในท้องถิ่น” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 4 ดาว ผลงานเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชายาไข่เค็มมรกตเพิ่มมูลค่าสินค้าเป็นอาชีพในท้องถิ่น” ในการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ ในกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ประจำปี 2565 ภาคเหนือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 256 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565(รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2564) ณ ห้องประชุม 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและรับฟังนโยบายจาก ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและรับฟังนโยบายจาก ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม 221

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนพร้าววิทยาคมและโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ในโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง)

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนพร้าววิทยาคมและโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ในโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) นำรายวิชาปรับพื้นฐานในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไปจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ปีการศึกษา 2565 -2567 จำนวน 7 สาขาวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารและครู โรงเรียนแม่โถวิทยาคม ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับครูวีรยา รัตนอุทัยกูล ย้ายมาประจำที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครู จากโรงเรียนแม่โถวิทยาคม ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับครูวีรยา รัตนอุทัยกูล ย้ายมาประจำที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำน้ำสมุนไพรและน้ำดื่ม เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พิธีไหว้ครู และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัยฯ เนื่องในไหว้ครู บริเวณสนามหน้าเสาธง และจัดพิธีไหว้ครู รวมทั้งมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเรียนดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

1 47 48 49 50 51 72