พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายวัชรพงศ์ ฝันติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมทั้งผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ในจังหวัดเชียงใหม่