ข่าวสาร

นักศึกษาอาชีวะเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับชาติ 2563

นักศึกษาอาชีวะเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับชาติ 2563

ขอเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

ขอเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ตามระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2564

นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ มอบนโยบาย“อาชีวะยกกำลังสอง” พร้อมตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ

นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ มอบนโยบาย“อาชีวะยกกำลังสอง” พร้อมตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ

ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

1 51 52 53 54 55 57