ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีจุดเทียนชัยสดุดีพระเกียรติคุณ และนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

พิธีจุดเทียนชัยสดุดีพระเกียรติคุณ และนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

การประชุมตัวแทนครู ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

การประชุมตัวแทนครู ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมออกร้านในงาน ช้างม่อย อยู่ม่วน ขายหมาน Chang Moi Craft Market 1st แอ่วหน้าบ้าน ร้านงานคราฟ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักศึกษาร่วมออกร้านในงาน ช้างม่อย อยู่ม่วน ขายหมาน Chang Moi Craft Market 1st แอ่วหน้าบ้าน ร้านงานคราฟ

1 4 5 6 7 8 14