ขอเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564


Q & A คำถามและคำตอบ

Q : เงินที่ต้องจ่าย ตามประกาศฉบับเพิ่มเติม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นี้ คือเงินอะไร จ่ายเท่าไหร่
A : คือ เงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับ ปวช. 1,000 บาท ระดับ ปวส. 1,300 บาท


Q : ประกาศครั้งแรกไม่บอกว่าเก็บเงิน ทำไมประกาศเก็บทีหลัง
A : เป็นมติของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหาร ที่มีการประชุมร่วมกัน หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีแนวทางที่ต้องดำเนินการแตกต่างไปจากเดิม


Q : ถ้าไม่ได้เตรียมเงินไว้ หรือไม่มีเงินจ่ายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นี้ ต้องทำอย่างไร
A : ให้มายื่นเอกสารและรายงานตัว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ตามปกติก่อน และสามารถชำระเงินได้อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2563


Q : หากต้องการสอบถามเป็นการส่วนตัว ต้องทำอย่างไร
A : กรุณาติดต่อ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5322 1493 ต่อ งานทะเบียน ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.)