ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์

ยื่นคำร้องลงทะเบียนขอสอบแก้ศูนย์ และ สอบแก้ศูนย์ (ปวช.)
วันนี้ (12 พฤศจิกายน) วันเดียวเท่านั้น