ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง” ปีที่ 9

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง” ปีที่ 9 โดยมีการฟ้อนเทียนบูชาเมือง ณ บริเวณถนนพระปกเกล้า หน้าลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และเป็นผู้นำต๋ามผางปะตี๊ด บริเวณคูเมืองด้านใน ตั้งแต่ประตูช้างเผือก ถึงกำแพงเมืองเก่าแจ่งหัวริน ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป