การใช้สื่อสังคมและการระรานทางไซเบอร์ของเด็กและเยาวชนไทย (Social Media and Cyberbullying of Thai Children and Adolescents.)

จริงหรือไม่ ที่เด็กไทย มีพฤติกรรม Bullying มากขึ้น
คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ ที่ถูก Bullying
รู้สึกอย่างไรบ้าง มีอะไรจะเล่าไหม บอกเล่าให้ฟังกันได้ที่

https://forms.gle/1h6g9zngaWyMYhWw6

คำตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม และไม่สามารถสืบค้นถึงตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถามได้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ตอบในแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิจัยการใช้สื่อสังคมและการระรานทางไซเบอร์ของเด็กและเยาวชนไทย (Social Media and Cyberbullying of Thai Children and Adolescents.) ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก