ร่วมกันเสนอชื่อสุดยอดครูในใจของศิษย์ เพื่อมอบรางวัลแด่ครูผู้ทุ่มเทและเป็นกำลังใจให้หายเหนื่อย “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

เพราะมีครูในดวงใจ ครูผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์ ครูผู้มีคุณูปการต่อวงการศึกษา คือช่วงเวลาระลึกถึงพระคุณครู…

มาร่วมกันเสนอชื่อสุดยอดครูในจังหวัดของท่าน สุดยอดครูในใจของศิษย์เพื่อมอบรางวัลแด่ครูผู้ทุ่มเทและเป็นกำลังใจให้หายเหนื่อย “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ส่งข้อมูลและเรื่องราวของครูมาที่ www.pmca.or.th ระบบจะส่งประวัติครู ไปยังกรรมการจังหวัดที่ครูท่านนั้นอยู่ เพื่อเป็นเบาะแสในการสรรหาครู

เราเชื่อว่าในชีวิตหนึ่ง ต้องมีครูสักคน ที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิต
#ครูที่ระลึก #มีวันนี้เพราะครูให้