ขอให้นักเรียน นักศึกษาชาย เข้าแสดงตน เพื่อขึ้นบัญชีเป็นทหารกองเกิน ประจำปี 2563

ประกาศจากอำเภอเมืองเชียงใหม่

นักเรียน นักศึกษาชาย ที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย เกิดปีมะแม หรือพุทธศักราช 2546 ซึ่งมีภูมิลำเนา ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ขอให้นักเรียน นักศึกษาชาย เข้าแสดงตน เพื่อขึ้นบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ