พิธีฌาปณกิจศพ คุณแม่ปราณี เผือกเนียร คุณแม่ของครูโฉมจิตรา ศรีอนุรักษ์

20 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ผู้บริหารอาวุโส และครูอาวุโสของวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ คุณแม่ปราณี เผือกเนียร คุณแม่ของครูโฉมจิตรา ศรีอนุรักษ์ ณ วัดต้นจันทน์ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่