งานวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอเชิญครูทุกท่าน เข้ารับการอบรม การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) โดย OpenServe

งานวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอเชิญครูทุกท่าน เข้ารับการอบรม การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) โดย OpenServe วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. (คาบกิจกรม) ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ถ่ายทอดสดผ่าน Twitch ติดตาม Link ได้วันพรุ่งนี้