พิธีไหว้-บวงสรวง พระไตรรัตนคุณ พระวิษณุกรรม พระภูมิ-เจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ในวิทยาลัยฯ

16 กันยายน 2564 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมพิธีไหว้-บวงสรวง พระไตรรัตนคุณ พระวิษณุกรรม พระภูมิ-เจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ในวิทยาลัยฯ