กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ และปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน