พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ 88 ปี แห่งการสถาปนาและก่อตั้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

31 พฤษภาคม 2564 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ และ นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์ นางจันทิมา สัตยาภรณ์ และ นายประยูร วัฒนเมธีกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมพิธียกเท้าทั้งสี่ ทำบุญตักบาตร กราบไหว้พระไตรรัตนคุณ พระวิษณุกรรม และบวงสรวงพระภูมิ เจ้าที่ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันครบรอบ 88 ปี แห่งการสถาปนาและก่อตั้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 1 มิถุนายน 2564