พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และสถาบันเคอเธ่ ประเทศไทย

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย โดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และ Mr.Jorg Klinner และคุณปรัศนีย์ ศิลปะนาวิน ตัวแทนสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ณ ห้องประชุม 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่