ผู้อำนวยการ สมบัติ นาหลวง ให้สัมภาษณ์ในรายการ “รั้วเสมา” ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz. กทม. ในประเด็น “ทวิศึกษาสู่ห้องเรียนอาชีพ”

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz. กทม. ในรายการ “รั้วเสมา” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ในประเด็น “ทวิศึกษาสู่ห้องเรียนอาชีพ”

โดยได้กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทวิศึกษาของวิทยาลัยฯ จากนโยบายอาชีวะยกกำลังสอง สู่โครงการห้องเรียนอาชีพ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร รวมถึงการทำข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา รวมถึงการบริหารและพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนจากหลักสูตรทวิศึกษาสู่โครงการห้องเรียนอาชีพในอนาคต