การประชุมสัมมนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการมีงานทำ

10 กุมภาพันธ์ 2564 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายวิชัย ทองแตง ประธานกลุ่มบริษัท ดับบลิวทีเอ็ช โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมเป็นประธานในการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ ห้องประชุม 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดย นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และผู้บริหารจากอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้