นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ มอบนโยบาย“อาชีวะยกกำลังสอง” พร้อมตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ

นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับมอบนโยบายขับเคลื่อนการอาชีวศึกษา “อาชีวะยกกำลังสอง” ปีงบประมาณ 2564 จาก นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชี้แจงแก่ผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมีนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ พร้อมตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ ด้านอาคารสถานที่ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง