เข้าพบท่านเอกอัครราชทูต และท่านทูตพาณิชย์ ณ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เพื่อออกแบบและตัดชุดประจำชาติ และแฟชั่นกิตติมศักดิ์ กับกิจกรรม the 2nd Next Big Design Contest ในงานมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 10

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าพบเอกอัครราชทูต และท่านทูตพาณิชย์ ณ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เพื่อเลือกแบบผ้า วัดตัว ออกแบบ และตัดชุดประจำชาติ แฟชั่นกิตติมศักดิ์ ของเอกอัครราชทูตและคู่สมรส เพื่อใช้ในงานกาล่าแฟชั่นโชว์ชุดประจำชาติ ในกิจกรรม the 2nd Next Big Design Contest ภายใต้งาน “มหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 10”

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 10” ในระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ได้เชิญสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการจัดงาน และชี้แจงการจัดกิจกรรมการออกแบบและตัดชุดประจำชาติ แฟชั่นกิตติมศักดิ์ของเอกอัครราชทูตและคู่สมรส จากนานาประเทศ ในงานกาล่าแฟชั่นโชว์ชุดประจำชาติ และกิจกรรม the 2nd Next Big Design Contest เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยครั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ตัดเย็บชุดเสื้อผ้าไหมประจำชาติ ของเอกอัครราชทูตประจำประเทศแคนาดา นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำครูและนักเรียน นักศึกษา จากสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดย ครูเยาวมาลย์ สมประสงค์ หัวหน้าแผนกวิชา ครูณัฏฐ์วรัตถ์ แสนเมืองมา ครูประจำแผนกวิชา ครูรัฐวิทย์ มาตย์สาลี ครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมด้วย นางสาวประภาพร แซ่ย่าง และนางสาวธิดารัตน์ สุขสกุลปัญญา นักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย เข้าพบเอกอัครราชทูต และท่านทูตพาณิชย์ ณ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เพื่อเลือกแบบผ้าและวัดตัว โดย นักศึกษาได้เตรียมภาพวาดสเก็ตให้ท่านทูตเลือก พร้อมกับนัดหมายทดลองชุดตัดแบบครั้งต่อไป ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ท่านเอกอัครราชทูต ได้มอบของที่ระลึกให้กับครูและนักเรียนนักศึกษาที่เข้าพบ พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวัน

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/qadFweRoKuYFb5a68