กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาสถานีรถไฟเชียงใหม่” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาสถานีรถไฟเชียงใหม่” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2563 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี รองผู้อำนวยการพิทยาธรณ์ แจ่มศรี ในนามวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงาน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/6YgNF1mKjBnLejo59