พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2563 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี รองผู้อำนวยการพิทยาธรณ์ แจ่มศรี ในนามวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ตุลาการ อัยการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงาน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/yWnp3EwFBvWZ9h787