พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี รองผู้อำนวยการพิทยาธรณ์ แจ่มศรี ในนามวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ตุลาการ อัยการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงาน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ ห้องโถงด้านหน้า และห้องนิทรรศการ 1 อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/2a1Uoc72frxWDZQy6