ผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปี 2563 ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัยฯ

ผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปี 2563 ผู้อำนวยการประภากร วัชราคม ครูถนอมจิต พทุธมาจารย์ ครูเรืองพร ปรัชญาดำรงค์ ครูเพลินตา มีกลิ่นหอม และครูภคพจน์ ปวนอินตา ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัยฯ

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/RMLmzSvT4g1tBiki6