พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

29 กันยายน 2563 นายประภากร วัชราคม ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 พร้อมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/yo3NrM3aqWesE7n17