วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ องค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ องค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2567 ณ หน่วยเลือกตั้ง ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่