วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้จัดทำอาหารกลางวันในรูปแบบของว่างพร้อมน้ำดื่มสมุนไพร มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ และโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

อาหารและน้ำดื่มโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลนครพิงค์
ขนมปังกรอบขิงกระเทียม + เค้กกล้วยหอม60 กล่อง53 กล่อง
น้ำดื่มสมุนไพร60 ขวด60 ขวด