วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้จัดทำอาหารกลางวันในรูปแบบของข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ โรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

อาหารและน้ำดื่มโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลนครพิงค์โรงพยาบาลสันทราย
ขนมปังใส้ไส้น้ำพริกเผาหมูหยองกระชาย40 กล่อง60 กล่อง50 กล่อง
คุ๊กกี้ธัญญาพืช40 กล่อง60 กล่อง50 กล่อง
ข้าวไก่อบสมุนไพรน้ำจิ้มแจ่ว30 กล่อง40 กล่อง40 กล่อง
น้ำดื่ม240 ขวด