ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 – 22 ตุลาคม 2563
ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ยื่นเอกสาร และสมัคร ด้วยตนเอง ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่