ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ารับมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ารับมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รอบใหม่

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รอบใหม่

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ ท่าน ผอ.สมบัติ นาหลวง

ผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ ท่าน ผอ.สมบัติ นาหลวง

1 2 3 14