ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 7 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง