ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)