วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง) รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 ดังนี้
สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง)
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 26 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 27 มีนาคม 2567
สอบสัมภาษณ์/ปฎิบัติ 28 มีนาคม 2567
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 29 มีนาคม 2567
รายงานตัว/มอบตัว/ลงทะเบียน 3 เมษายน 2567
ศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ