พิธีทำบุญตักบาตร กราบไหว้พระภูมิเจ้าที่ บวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร กราบไหว้พระภูมิเจ้าที่ และบวงสรวงพระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัยฯ เนื่องในไหว้ครู บริเวณสนามหน้าเสาธง และจัดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่