วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบหนังสือจากห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 1,254 เล่ม

วันที่ 29 กันยายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนายประยูร วัฒนเมธีกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน มอบหนังสือจากห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้กับนายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 1,254 เล่ม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทุนโควต้าปี 65 ในโครงการ “อาชีวะปันสุขสร้างโอกาส” ทุนโควต้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่