พิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำเทียนพรรษาถวายยังวัดต่าง ๆ เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2564

9 กรกฎาคม 2564 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายยังวัดต่าง ๆ เนื่องในวันเข้าพรรษา จำนวน 11 วัด ดังนี้ วัดชัยพระเกียรติ วัดหม้อคำตวง วัดพันเตา วัดบ้านปิง วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ วัดเชียงมั่น วัดอินทขีล (สะดือเมือง) วัดศรีโสดา วัดล่ามช้าง วัดควรค่าม้า วัดราชมณเฑียร