ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการประยูร วัฒนเมธุกุล จากวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ย้ายมาประจำที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการประยูร วัฒนเมธุกุล และผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ย้ายมาประจำที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 221