การประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล ประธานกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและการวางแผนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่