กิจกรรมต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ครั้งที่ 9 งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง” ปีที่ 9 ประเพณีลอยกระทงจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 โดยนำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และการโรงแรม ร่วมฟ้อนเทียนบูชาเมือง ณ บริเวณถนนพระปกเกล้า หน้าลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และนำนักศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา ต๋ามผางปะตี๊ด บริเวณคูเมืองด้านใน ตั้งแต่ประตูช้างเผือก ถึงกำแพงเมืองเก่าแจ่งหัวริน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://photos.app.goo.gl/5G9hKv14rF1esJav8